BP Clair Ridge

En av Storbritannias viktigste leverandører av hydrokarbon. 

Det gigantiske Clair Ridge-feltet er en av Storbritannias største hydrokarbonressurser. Det totale volumet for hele feltet er anslått til mer enn syv milliarder fat olje. Ifølge planene skal Clair Ridge produsere olje frem til år 2050, og dette er i dag den største plattformen i Nordsjøen.


Leveransen fra EAS:

EAS har vært underleverandør til Eureka Pump hvor vår leveranse har bestått av tre PLS-baserte kontrollsystemer. Eureka Pump AS sin leveranse besto av tre containere med innmonterte MTU 4000-12V dieselmotorer. Disse har påmonterte mekanisk drevne brannpumper via vinkel gir.

I tillegg har EAS levert konsulenttjenester i forbindelse med engineering, bygging, ledelse og oppfølging av elektropakkene. Omfanget her har vært fra dokumentasjon, valg og innkjøp av materiell for alle elektrosystemer installert i containerne til oppfølging og testing av komplette pakker.

Blant elektrosystemene som er installert er for eksempel standard elektro- installasjoner, brannvarsling og telekommunikasjon.

For øvrig:

EAS har også deltatt ved testing (FAT) av pakkene sammen med Eureka før levering til kunde.

Oppdraget på BP Clair Ridge ble påbegynt i mai 2011, og forventes å være ferdig i løpet av mars 2013.