Kårstø prosesseringsanlegg

- Norges viktigste anlegg for behandling av gass. Kårstø prosesseringsanlegg i Nord-Rogaland spiller en sentral rolle når det gjelder transport og behandling av gass og kondensat (lettolje) fra viktige områder på norsk kontinentalsokkel.

Den første gassen kom til anlegget den 25. juli 1985. Den 15. oktober samme år ble den første tørrgassen sendt fra Kårstø til Emden i Tyskland. Rørledningen Statpipe fører gassen fra feltene i Nordsjøen og inn til Kårstø.

Som en del av det store oppgraderingsprosjektet «KEP2010» på Kårstø prosessanlegg var EAS med som underleverandør til MTU Friedrichshafen GmbH ved leveranse av fem nødgeneratorer.


Leveransen fra EAS:

Vi var ansvarlig for engineering, programmering, bygging og igangkjøring av fem kontrollpanel i tillegg til ett felles overordnet kontrollpanel. Dette overordnede kontrollpanelet inkluderer felles oppstart av alle fem generatorsett og synkronisering av disse, samt bryterstyring av 22kV ring. Det felles kontrollsystemet er igjen koblet til flere andre overordnede kontrollsystemer med informasjonsflyt både serielt og HW.

Hovedkomponentene i leveransen består av:

Siemens S7-300 og S7-400 systemer,

Deif generatorstyring

Leroy Somer AVR.

For øvrig:

Som et ledd i våre tjenester tilbyr vi årlig kontroll og assistanse av våre leveranser. Vi var senest i 2012 med på en fullskala test på Kårstø, hvor spenningen inn på anlegget ble koblet ut og man testet at nødsystemet fungerte forskriftsmessig.