Sifjorduratunnelen

Sifjorduratunnelen ligger i Torsken kommune i Troms og er 1517 m lang og en del av Fv 232

Tunnelen ble åpnet i 1993 og erstattet da en rasfarlig veistrekning langs fjorden

I henhold til Tunnelsikkerhetsforskriften for fylkesveg skal det monteres sikkerhets- og overvåkingssystemer med direkte oppkobling til vegtrafikksentralen.

Prosjektet ble påbegynt august 2017, og åpning av tunnel er planlagt i løpet av høsten 2018

 


Leveransen fra EAS:

EAS er i dette prosjektet underleverandør til ABOT AS og har ansvaret for SRO (Styring, Regulering og Overvåkning) samt leveranse av hovedtavler, nødtavler, nødskaper og nødstyrepaneler.

SRO anlegget består av 2 stk. redundante PLS’er plassert i hvert sitt tekniske bygg på hver side av tunnelen. Disse kommuniserer mot VTS (Vei Trafikk Sentralen til Statens Vegvesen) via OPC server. PLS’ene er også koblet via fiberring mot I/O moduler som er plassert i alle nødskaper, nødstyrepanelene og nødtavler.

SRO systemet styrer og overvåker trafikkinstallasjon som lys, skilt, og sykkelvarsling. I tillegg overvåkes luftkvalitet via CO måling.

EAS vil i dette prosjektet også forest testing i tunnel, samt assistanse under SAT (Site Acceptance Test) med SVV( Statens Vegvesen)

For øvrig:

Hovedkomponenter benyttet:

-        Schneider PLS og I/O

-        Schneider vern og sikrings automater

-        Nødskaper fra Catena

-        Tavlestål fra EFA Elsteel