Fornyelse av rammeavlen med Kystverket

10/01/2020

EAS har nylig fornyet rammeavtalen vi inngikk med Kystverket i 2015. Avtalen går over 3 år med opsjon på 1 år og omfatter leveranse av inntaksskap for navigasjonsinnretninger.