EAS vinner nye kontrakter til samferdsel sektoren.

10/18/2017

EAS har nå inngått sin tredje kontrakt på leveranser av tavler og kontrollsystemer i forbindelse med oppgraderinger av veitunneler i henhold til kravene i ny EU standard.

Denne siste kontrakten er inngått med Scanmatic Elektro AS og omfatter leveranse av hovedtavler og nødtavler til Ellingsøy, Valderøy og Godøytunnelen.  Arbeidene er allerede påbegynt og vil vare til over sommeren 2018.

Fra tidligere er det inngått kontrakt med VVB Nordic på leveranser til Høyangertunnelen og ABOT AS for leveranser til Bjørgatunnelen.

Leveransen til VVB Nordic er EAS nå inne i sluttfasen av leveransen som har bestått av tavler og skap.

For Bjørgatunnelen har prosjekterings arbeide startet, og leveransen av skap, tavler og SRO løsninger skal være ferdig levert januar 2018.