• Kunde:
  B.o.Steen teknikk & Kværner Eureka
 • Sluttkunde:
  Norsk Hydro
 • Leveringstidspunkt:
  1998
 • Status:
  Ferdigstilt

Oseberg Øst

Leveranse av kontollsystemer for kombinert nødgenerator og brannpumper inklusive 690 volt nødtavler. Prosjekt ble levert i 1998 Oseberg Øst ligger 25 kilometer nordøst for Oseberg Feltsenter.