Tjenester

EAS tilbyr et bredt spekter av tjenester til industri og næring, olje og gass og samferdsel.

  • Komplette produkt- og systemleveranser
  • Produksjon av elektroskap og elektrotavler
  • Ingeniørtjenester
  • Konsulenttjenester
  • Testing og idriftsettelser
  • Oppgraderinger
  • Service oppdrag/assistanse
  • Prosjektstudier
  • Kurs og opplæring
  • Prosjektledelse